Kush janë mbretërit e ahiretit ?

0
636

Kush janë mbretërit e ahiretit ?
Ibn Kajimi – Allahu e mëshiroftë – ka thënë:
” …dijetarët, prijësit e drejtë, ata që luftojnë në rrugë të Allahut, ata që japin sadaka (lëmoshë) për kënaqësinë e Allahut.”
“Këta janë mbretërit e ahiretit, regjistrat e të cilëve shtohen dhe mbushen me vepra të mira, pavarësisht se ata janë në brendësi të tokës (në varr) dhe kjo, përderisa vazhdojnë mirësitë e tyre që kanë lënë në dynja.
Ata janë në mirësi dhe nderim të madh e Allahu veçon me këtë mirësi kë të dojë prej robërve te Tij.”

Marre nga libri “ Tarik el hixhratejn”, 2/ 824