Kur është koha që shpresohet në përgjigjen e lutjes ditën e xhuma?

0
597

Pyetja:Kur është koha që shpresohet me së shumti në përgjigjen e lutjes në ditën e xhuma?

Përgjigja: Kur të ulet imami në Minber deri kur të përfundon namazin, po ashtu pas namazit të Ikindisë e deri në perëndimin e diellit, në këto raste me së shumti shpresohet (në përgjigje) në ditën e xhuma.

Pra, që nga ngritja e imamit në Minber e deri sa të përfundon namazi, si dhe pas namazit të Ikindisë e deri në perëndimin e diellit, kjo është koha e lutjes ku me së shumti shpresohet në përgjigje në ditën e xhuma. Pra, ky është çasti i xhumasë.

(Fetawa Nurun ala Derb)