Kur është koha e dhikrit të mëngjesit dhe i mbrëmjes?

0
999

Pyetësi: Kur eshte koha e dhikrit te mengjesit dhe i mbremjes?

Shejh Albani (Allahu e mëshiroftë!): Dhikri mbremjes eshte (fillon) pas ikindise ndersa ai mengjesit eshte pas agimit.

Pyetësi: Miri. Shejh, kush eshte argument per kete? Se ne kemi degjuar ne Afganistan se ti ke thene: Dhikri mbremjes eshte pas akshamit.

Shejh Albani (Allahu e mëshiroftë!): Jo, ai eshte pas ikindise.

Pyetësi : Mire. Kush eshte argument per kete?

Shejh Albani (Allahu e mëshiroftë!): Ngase mbremja nga ana gjuhesore fillon pas ikindise.

El-huda uen-nur (192)

Shkeputur nga libri ” Libri i duave dhe dhikrit nga Kurani dhe Suneti autentik”. Allahu e lehtesofte botimin.