Ku dallon namazi i vitrit nga namazi i natës?

0
803

Pyetje: “A ka ndonjë dallim mes namazit të vitrit dhe namazit të natës (Salatul Lejl)?”

Shejkh Bin Baz: “Namazi i Vitrit është pjesë e namazit të natës, është një sunnet. Po ashtu është namazi i fundit i natës. Është një rekat, me të cilën e përmbyll namazin e natës në fund të natës, në mesin e natës, ose në fillim të natës, pas namazit të Jacisë. Ti falesh aq sa mundesh, pastaj e përmbyll me një rekat (të Vitrit).”

Marrë nga: Fetava Ibën Baz, 11/309