Kam njё motёr tё cilёn e ka prekur shejtani cfarё duaje tё bёj unё qё motra tё shёrohet?

0
4705

Kam njё motёr tё cilёn e ka prekur shejtani dhe ka momente kur ajo e humb vetёdijen, kontrollin e saj dhe fillon tё qajё.

Ҫfarё duaje tё bёj unё qё motra tё shёrohet?
Personi i cili ёshtё prekur nga xhindi i lexohet Kuran e sidomos ajetul Kursij dhe suret: Ihlas, Felek dhe Nas, dhe ҫfarё ka mundёsi nga lutjet e ligjёsuara… .

Komisioni i Pёrhershёm i Dijetarёve
©xhamiambret.com