Cili është realiteti i të shikuarit e Allahut në ëndërr?

0
1200

Pyetje: Cili është realiteti i të shikuarit e Allahut në gjumë?

Përgjigje: Kjo (mund të ndodhë) duke mos e përngjasuar (Atë) me krijesat; e dëgjon fjalën ose shikon dritë.

Autor: imam Ibën Bazi
Përktheu: Unejs SHEME