Cili është dallimi mes Xhinëve dhe Shejtanëve?

0
2090

Pyetje: “Cili është dallimi mes Xhineve dhe Shejtaneve? A janë ata të njëjtat specie? “

Përgjigje: Sa per Shejtanet, ata mund të jenë nga Xhinët dhe qeniet njerëzore. Kjo është e njëjtë me thënien e Allahut ku thotë:

“Dhe kësisoj Ne kemi caktuar për çdo Pejgamber armiq Shejtan (shejtanët) nga njerëzit dhe xhinët, duke frymëzuar njëri-tjetrin me fjale të stolisura për mashtrim. Po të kishte dashur Zoti yt, ata nuk do ta kishin bërë atë, kështu që lëri ata në të tyren me trillimet e tyre.” [ En-Aam 6;112]

Dhe ndonjëherë shejtanet janë ndër ata që nuk posedojnë inteligjencë siç gjendet në thënien e Pejgamberit (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem),

“ Qeni i zi është shejtan ” [Muslim 1165]

Xhinët janë pasardhës të Iblissit .

Allahu tha:“A do të zgjidhni ju atehere më mirë ate (Iblisin) dhe pasardhësit e tij mbrojtës dhe ndihmues sesa Mua, ndërkohe që ata (Iblisi dhe pasardhësit e tij) janë armiq te hapur për ju ? Sa i poshter është këmbimi për Dhalimunet (idhujtarët, politeistët, dhe zullumqarët,etj)” [el-Kehf 18;50]

http://www.ibnothaimeen.com/