Çfarë obligimi ka ajo që aborton fëmijën?

Pyetësja thotë: Nje vajze pasur lidhje intime me një mashkull, e si shkak i kësaj ajo ka mbet shtatzënë që pas një muaji e ka abortuar atë fëmijë. Tani, ajo është penduar tek Allahu (xhele ue ‘ala), ndërsa pyet me çfarë është e obliguar?

Përgjigje: Motra duhet të pendohet tek Allahu, të ndjej keqardhje për atë që ka ndodhur, të jetë e vendosur sinqerisht që të mos e përsëris krimin, t’i lutet Allahut që t’ia falë gabimin dhe që veprat e këqija t’ia shndërrojë në të mira. Allahu thotë:

“Përveç atij që është penduar dhe ka bërë vepër të mirë, të tillëve Allahu të këqijat ua shndërron në të mira. Allahu është Mëshirues dhe Falës i Madh.” 25:70

Shejkh Abdul-Azizi Al esh-Shejkh

You may also like...