Çfarë ngjyre duhet të jenë rrobat me të cilën gruaja fal namazin

0
888

Pyetje: Unë kam dëgjuar disa të thonë se gruaja duhet të falë namazin me një petk të
bardhë apo me ngjyra të çela dhe nuk lejohet të falë namazin me rroba të cilat kanë
ngjyra të errëta. Çfarë na thoni ju për këtë çështje?

Imam Uthejmin: Thënia se gruas i lejohet të falë namazin vetëm me petk ngjyrë çelë është a pabazë.

Gruaja vesh gjatë namazit, petkun të cilën ajo zakonisht e vesh. Nëse
ajo është e bardhë, ajo falet me të, dhe nëse është e zezë prapë ajo falet me të. Mirëpo, nëse gruaja vesh petka të zeza (për t’ falur), është më mirë.

Ngase kur ajo vesh të tilla ato kanë të njëjtën ngjyrë sikurse edhe abaja (mbulesa kur ajo del jashtë).
Dhe rrobat e zeza janë më larg të qenurit të bukura. E sa më pakë të zbukuruara të
jenë ato aq më mirë është.