Çfarë gjykimi ka sekrecioni kaf apo i verdhë para hajdit (ciklit menstrual) dhe pas tij?

0
3357

Pyetje: Çfarë gjykimi ka sekrecioni kaf apo i verdhë para hajdit (ciklit menstrual) dhe pas tij?

Përgjigje (nga Shejh Albani -Allahu e mëshiroftë-):

Shejh Albani: Sekrecioni kaf apo i verdhë i gruas me perioda apo lehonë gjatë hajdit apo nifasit është plotësim i hajdit dhe i nifasit. Ajo nuk quhet e pastër edhe nëse shikon shenjë kafe apo të verdhë vetëm pasi të shohë sekrecionin e bardhë ose siç quhet në gjuhën e përditshme pastrim.
Ndërsa, nëse gruaja është e pastër pastaj shikon diçka si të verdhë a kafe, kjo nuk i prish punë dhe vazhdon të falet e të adhurojë.

Shih kasetat e sheikh Albanit me titull “Fetaua Xhidde” kaseta nr: 26.

Përktheu dhe përgatiti: T. XEKA.