Çfarë duhet të bësh kur të prek qeni

0
1236

Pyetje: ”A duhet personi që prek një qen apo një të merr abdes apo është e mjaftueshme që ai ti laj duart e tij?”

Përgjigje: ”Ai nuk është i detyruar të bëjë asgjë nëse ata (qeni dhe derri) janë të thatë.

Atij i lejohet ti prek ata dhe ai nuk është i detyruar që ta lajë dorën e tij.

Megjithatë, ai duhet ta lajë dorën nëse ata (qeni dhe derri) janë të lagur.”

Shejkh Salih bin Feuzan el-Feuzan (Allahu e ruajttë!)
Burimi: Sherh Umdat-il-Fikh (2)

facebook