Çfarë do të thotë fjala Allah?

0
1476

Pyetje: Çfarë do të thotë fjala Allah?

Përgjigje: Kjo do të thotë Ai që meriton të hyjnohet dhe të adhurohet nga të gjitha krijesat.

Imam Muhamed bin Abdul-Vehab (Allahu e mëshiroftë!)

Burimi: “50 pyetje dhe përgjigje në Çështje të Besimit” faqe 10