A shenjtërohen varret?

0
496

Ibën Tejmije, Allahu e mëshiroftë ka thënë:

“Varri i Pejgamberit salAllahu alejhi ue selem është varri më i mirë mbi sipërfaqen e tokës, megjithatë ai (Pejgamberi) e ka ndaluar që ta shenjtërojmë varrin e tij, kështu që varri i dikujt tjetër është më e udhës që mos të shenjtërohet pavarësisht kush është ai”

(Iktidaus-SiratulMustekim 2/172)