A përdoren misku për largimin e xhindëve

0
1154

Pyetja: Cili është gjykimi për përdorimin e aromave (miskut, temjanit etj) për largimin e xhindeve si dhe në rukje?

Përgjigja: Kjo është haram. Nuk lejohet përdorimi i aromave për t’i larguar xhindët, sepse nuk është transmetuar (në hadithe).

Xhindët largohen me kërkimin e mbrojtjes tek Allahu prej tyre (me is’tiadhe).

Lexo Kuran, sepse Kurani i largon xhindët.

Dhikri, përmendja e Allahut të Plotfuqishëm i largon xhindët.

Shejh Salih elFeuzani, Allahu e ruajttë!