A mund ta vendos ezanin si zile celulari?

0
1032

“Çfarë mendimi keni për atë që në vend të muzikës vendos ezanin si zile në celularin e tij?

Përgjigje: Kjo është nënçmim për ezanin dhe Kuranin fisnik. Prandaj nuk bën të merren këto për zile. Nuk duhet të merret Kurani për zile.
Disa thonë: Kjo është më e mirë se muzika!
Themi: A je ti i detyruar të vendosësh muzikë në celular?! Lëre muzikën, dhe vendos diçka tjetër për zile. Diçka që nuk është muzikë e as Kuran, por vetëm zile.”

Shejkh Salih el Feuzan, Allahu e ruajtë.
“Mexhel letud da’uetu lil lah” nr. 2097
Perktheu Emin Bilali