A lejohet të merret borxh për të bërë kurban?

0
803

A lejohet të merret borxh për të bërë kurban?
“ Po, lejohet që të merret borxh për kurbanin, nëse ke mundësi ta shlyesh atë.”

Ibn Baz në: “Mexhmu el-fetaua”, 38 – 18