A lejohet të hyhet në banjë me letrat në të cilat është përmendur emri i Allahut?

Përgjigje: Lejohet të hyhet në banjë me këto lloj letrash, nëse ato gjenden në xhep edhe nuk duken, pra janë të fshehura dhe të mbuluara.

Madje në shumë emra të njerëzve gjendet emri i Allahut, si: Abdullah, AbdulAziz etj,.

Libri “Kushtet e fesë” – Shejh Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!)

facebook

You may also like...