A lejohet te hahet mishi i krokodilit?

0
312

Krokodili: Zvarranik i njohur qe jeton ne ujra te embela dhe ne toke.
Nuk lejohet konsumimi i mishit te tij, sepse i perket kafsheve grabitqare.
Nderkohe i Derguari i Allahut (alejhi salatu ues selam) ka ndaluar te konsumohet mishi i kafsheve grabitqare.
Gjithashtu eshte zvarranik qe ushqehet me insekte dhe bretkosa. Imam Neveviu ka thene: Sa i takon krokodilit, mish ii tij eshte i ndaluar sipas mendimit me te njohur te dijetareve.
[El Mexhmu 9/32]. Ndersa Ibn Kudameh ka thene: “Eshte percjelle nga Imam Ahmedi cfare tregon se mish ii tij nuk lejohet te konsumohet.” [El Mugni 9/338].