A lejohet të bëjnë një Kurban tre vëllezër?

0
663

Tre vëllezër të martuar jetojnë në të njëjtën shtëpi dhe secili prej tyre ka burimet e tij financiare, a mjafton vetëm një kurban për të gjithë ata, apo duhet që secili prej tyre të bëjë kurban?

“ Nëse ushqimi i tyre është i përbashkët, atëherë mjafton vetëm një kurban për ata të gjithë dhe më i madhi nga vëllezërit bën kubanin për veten dhe vëllezërit e tjerë, por nëse ushqimi i tyre është i veçantë për secilin nga vëllezërit, atëherë duhet që secili prej tyre të bëjë kurban për veten dhe familjen e tij.”
Ibn El-Uthejmin në:
“Mexhmu el-fetaua”, 42 – 25