A lejohet shkrimi i inicialeve a.s. kur shkruhet emri i profetit Muhamed?

0
839

A lejohet shkrimi i inicialeve a.s. kur shkruhet emri i profetit Muhamed?

Eshte detyre qe salavati te shkruhet i plote, ndersa vetem shkrimi i inicialeve eshte gabim, por kur permendet emri i tij ( Profetit) salavati shkruhet i plote ( salallahu alejhi ue selem) dhe me e mira eshte qe gjate shkrimit edhe ta shqiptosh, sepse ne kete menyre ke bere dy vepra njekohesisht.

Shejh Bin Baz