A lejohet që njeriu të bëjë kurban vetëm një bagëti për të dhe familjen e tij?

A lejohet që njeriu të bëjë kurban vetëm një bagëti për të dhe familjen e tij?

Po, mjafton që një njeri të bëjë një kurban për veten dhe familjen e tij, sepse Profeti alejhi selam në çdo vit bënte kurban dy deshë me brirë me lesh të bardhë të përzier me të zezë. Një dash e therte për veten dhe familjen e tij dhe dashin tjetër për çdo njehsues nga ky umet.”

Ibn Baz në “Mexhmu el-fetaua”, 38 – 18

Read Previous

3 veprat që e fusin gruan në Xhenet

Read Next

A lejohet të merret borxh për të bërë kurban?