A lejohet marrja e përkrahjes sociale në vendet jo islame?

0
705

A lejohet marrja e përkrahjes sociale në vendet pabesimtare?

Shejkh Ibën Bazi (Allahu e mëshiroftë!) thotë:

“Nuk ka problem për ta nëse marrin përkrahjen sociale nga vendet pabesimtare, përderisa kjo gjë nuk i pengon nga kryerja e asaj që e kanë detyrë dhe nuk i shtyn të veprojnë ndonjë gjë të lejuar, vetëm se duhet të jetë zyrtarisht dhe të mos gënjejnë për ta fituar atë.”

facebook