A falen sunetet ne udhetim, nese po, cilat prej tyre?

0
1166

A falen sunetet ne udhetim, nese po, cilat prej tyre?

Ka thene Ibn Elkajim ne ” Zad el mead (1/456)”:

” Nga udhezimi i Profetit alejhi selam eshte qe ne udhetim falte vetem farzet dhe jo edhe synetet, pervec vitrit dhe syneteve te sabahut, te cilat i falte edhe ne udhetim.

Ibn Umeri ka thene: Kam shoqeruar Profetin alejhi selam ne udhetim dhe nuk e kam pare ate te fale sunete.”