A është i ndaluar gjumi pas namazit të Ikindisë

0
954

Pyetje: Kam dëgjuar disa njerëz që e ndalojnë gjumin pas kohës së ikindisë, sa i vërtetë është ky mendim?

Përgjigje: Gjumi pas kohes së ikindisë është bërë zakon të praktikohet nga disa njerëz dhe nuk ka problem në këtë veprim.
Hadithet që flasin për ndalimin e të fjeturit pas kohës se ikindisë nuk janë hadithe të sakta.

[Komisioni i përhershëm për kërkime akademike dhe fetva]