A është e rëndësishme të korigjojmë shprehjen nëse qëllimi është i mirë?

A është e rëndësishme të korigjojmë shprehjen nëse qëllimi është i mirë?

-Nesë është për qellim me “korrgjim të shprehjeve” që ato të jenë sipas rregullave të gjuhes arabe, atëherë kjo është e saktë, sepse në aspektin e besimit nuk ka rendesi që shprehjet të jenë sipas rregullave të gjuhes arabe përderisa kuptimi (i përgjithshëm) është i kuptueshëm dhe i drejtë.
Por në qoftë se është për qellim më “korrigjimin e shprehjeve” menjanimin e atyre shprehjeve që aludojnë për mosbesim dhe shirk, atëherë kjo fjalë nuk është e saktë, përkundrazi korrigjimi i tyre është i rëndësishëm.
Nuk mund t’i themi ndonjërit lëshoje gjuhen e folë çfarë të duash përderisa qellimin e ke të paster, por i themi se shprehjet duhet të jenë sipas kritireve të ligjit Islam.”

“Pyetje dhe përgjigje nga shejh Muhammed Ibën Salih el-Uthejmin”

You may also like...