A është e ndaluar për burrat të shkulin vetullat?

Pyetje: A është e ndaluar për burrat të shkulin vetullat apo ndalesa është vetëm për gratë?

Përgjigje: Pse ti shkulin burrat vetullat?
Zakonisht janë gratë që e bëjnë këtë për hir të bukurisë.
Nëse burri e bën këtë ai bëhet si një grua.
Cili burrë dëshiron të bëhet si grua?
Askush nuk e dëshiron këtë.

Shejkh Salih bin Feuzan el-Feuzan (Allahu e ruajttë!)

You may also like...