A e zvogëlojnë besimin gjynahet?

0
694

Pyetje: “Allahu iu dhëntë mirësi! Thotë; A ndikohet besimi (imani) prej gjynaheve dhe mosbindja (ndaj Allahut), dhe si të largohet besimtari prej gjynaheve dhe nga mosbindja (ndaj Allahut)?”

Përgjigje: “Po! Gjynahet dhe mosbindja (ndaj Allahut) e dobësojnë/zvogëlojnë besimin (imanin). Nëse ato (gjynahet) janë të vogla ose të mëdha përveç shirkut, ato e dobësojnë/zvogëlojnë besimin (imanin). Po!”

Shejkh Salih El-Feuzan
(Allahu e ruajttë!)