A e prish kremi i flokëve abdesin?

Pyetësi: Ka shumë lloje të kremave.
Këto kreme të ngjitshme e të ngjashme me kto ae ndalojnë ujin të depërtojë tek flokët dhe çfarë është gjykimi për abdesin në këtë rast ?

Përgjigje :
Në qoftë se kremi është i trashë dhe e pengon ujin të arrijë lëkurën, ky krem duhet të largohet para abdesit.
Nëse nuk është e trashë, nuk ndikonë në abdes.

Burimi: Fetva nga el-Lexhnah ed-De’imah nr. 18458

Read Previous

Fjala pastërti ka ardhur në Kuran në 13 kuptime

Read Next

Për të gjithë ata që nuk e falin xhumanë për shkak të punës