A duhet të veshim rroba të bukura për cdo namaz?

0
1052

Shejh Iben Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!): Shejhul islam (Allahu e mëshiroftë!) eshte i mendimit se njeriu eshte i urdheruar te zbukurohet per cdo namaz; diten dhe naten, per xhuma dhe namazet e tjera. (1)

Por ajo qe me behet e qarte mua nga Suneti eshte se njeriu nuk urdherohet per zbukurim vecse per namazin e xhumase. Po ashtu dhe per namazin e festes.

Et-Taliku ala el-munteka vell. 1

(1) El-Ikhtijaratul ilmijeh vell. 5 dhe Sherh umdetul fikhi