A duhet të hiqen dhëmbët artificialë gjatë abdesit?

Përgjigje: Nëse njeriu ka dhëmbë artificialë, më e drejtë është të mos i heqë, sepse kjo është e ngjashme me unazën, e cila nuk hiqet gjatë abdesit, por mjafton të lëvizet, mirëpo edhe kjo nuk është detyrim.

Argument tjetër për mosheqjen është edhe vështirësia që mund t’i shkaktojnë njeriut gjatë heqjes dhe vënies.

Libri “Kushtet e fesë – Shejh Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!)

facebook

You may also like...