A duhet të behesh pesimit kur nuk të pranohen lutjet?

0
1120

Ka thënë Shejh El Uthejmini – Allahu e mëshiroftë:

“ Njeriu nuk duhet të bëhet pesimist nga mospranimi i lutjeve e ta braktisë më pas lutjen, por të vazhdoi të lutet, sepse çdo lutje është adhurim që të afron tek Allahu dhe të shtohen shpërblimet. Lutju Allahut për çdo çështje tënden të përgjithshme apo të përveçme, të rëndë apo të lehtë! E sikur të mos ishte përfitimi i duasë vetëm se afrimi tek Allahu do të ishte e mjaftueshme për ta lutur Atë.”

Fetaua nurun ala derb: 167