A duhet ta lexoj horoskopin?

0
1186

Pyetje: Motrës time i pëlqen të shohë programe televizive që flasin per horoskopin. Unë i them asaj se kjo nuk lejohet, madje as t’i shohësh. Ajo thotë se ka edhe ajete kuranore e dua që përmenden gjatë emisionit.

Pergjigje:Jo, nuk lejohet. Horoskopi eshte gënjeshter, shpifje dhe pretendim i dijes së fshehtë. E gjithë kjo nuk lejohet.

Allahu thotë: “Thuaj: Nuk e di në qiej e as në Toke të Fshehtën askush përveç Allahut.” Neml 65.

Ecuria, exheli, mosha jonë, janë sa ka Caktuar Allahu, e ne nuk kemi dije për këtë gjë përveç për çfarë na ka informuar Zoti jonë (në Kuran dhe Sunnet). Këto gjëra janë të fshehura për ne.

Shikimi i këtyre kanaleve televizive që kanë horoskop, konsiderohet gjynah i madh, nuk lejohet.

Myftiu i Arabisë Saudite, Shejkh Abdulaziz El Shejkh, Allahu e ruajtë