A dihet numri i atyre të cilët hyjnë në Xhenet pa dhënë llogari?

Pyetje: “A dihet numri i atyre të cilët hyjnë në Xhenet pa dhënë llogari?”

Përgjigje: “Jo, askush nuk e di numrin e tyre.
Profeti salAllahu alejhi ue selem ka thënë se, disa grupe njerëzish do të hyjnë në Xhenet pa dhënë llogari dhe pa u ndëshkuar, dhe se me çdo person 70,000 njerëz hyjnë në Xhenet.
Megjithatë, nuk ka ndonjë numër të kufizuar në lidhje me këtë gjë. Vetëm Allahu Xhela ue ‘Ala e di numrin e tyre.”

Autor: Imam Abdul-Aziz bin Abdullah bin Baz
Burimi:Feuaid minet-Tefsir, faqe 148

You may also like...