8 këshilla se si të rrisësh imanin dhe si të shërosh veten tënde

0
1457

Pyetja: Kemi një pyetje lidhur me dobësimin e Imanit, cilat janë shkaqet dhe cili është shërimi? Ndonjëherë njeriu ndjen dobësi ne fenë e tije.

Përgjigjja: Nuk ka mundësi qe njeriu te qëndroj ne nivel konstant sa i përket Imanit. Edhe Sahabet e Pejgamberit, Allahu qofte i kënaqur me ta, thonin:

“ O i Dërguari i Allahut, kur jemi me ty ne marrim paralajmërimet nga ti dhe kemi Iman, por kur kthehemi tek familjet tona- gratë dhe fëmijët- ne harrojmë.”

Nuk ka mundësi qe personi te qëndroj konstant ne Iman, por duhet te sigurohet se zemra e tije te përmirësohet; Nëse zemra përmirësohet atëherë i tere trupi ndreqet.

Njeriu duhet qe:
1. Ti braktis gjerat qe nuk i interesojnë
2. Ti braktis polemikat dhe debatet ne mesele ku nuk ka dobi
3. T’i kthehet Allahut- te Lartemadherishmit

Për ketë arsye, e shihni se një besimtar i thjeshte është me i mire ne besim dhe sinqeritet sesa shumë student dije, pasi qe shumica e nxënësve te dijes preokupohen me:
4. Leximet dhe Refuzimet
5. Thashetheme
6. Çfarë thua ti, çfarë thotë ai
7. Çfarë thua për ketë libër, apo atë dhe ketë
58. Çfarë ka shkruar ai apo tjetri

Kjo e humbe robin, ja merr zemrën e largon nga Allahu, dhe gjeja e vetme qe i intereson janë thashethemet.

Këshilla ime për çdokënd është t’i kthehet Allahut dhe t’i lere njerëzit bashke me dallimet qe kane. Kjo është gjeja me e mire.

Shejh Muhamed ibn Salih el Uthejmin
Burimi: Lika el Bab el Maftooh 232