Si duhet të veprojë femra e cila ka agjëruar në kohën ku ka qenë me mensturacione

0
1451

pyetje pergjigje

Si duhet të veprojë femra e cila ka agjëruar në kohën ku ka qenë me mensturacione duke mos e ditur gjykimin në lidhje me këtë?

Është detyrë për të që t’i kompesojë ditët që ka agjëruar kur ka qenë me menstruacione, kjo sepse agjërimi në ditët e mestruacioneve nuk pranohet dhe s’është i saktë edhe nëse ajo s’ka patur dije për këtë.

“Mexhmu fetaua ue Rasail” shejh Iben Uthejmini vëll. 19