Kur është e lejuar dhe e ndaluar të bëhet iftar?

0
1332

Është e ndaluar të prishet agjërimi në tre raste, ndërsa lejohet në dy raste.

Ndalohet kur:

* Ne e dimë se dielli nuk ka perënduar.

* Parandiejmë se dielli nuk ka perënduar.

* Jemi në dyshim nëse dielli ka perënduar apo jo, pa arritur një ndjenjë të fortë. Në këtë rast dielli ende nuk ka perënduar.

Ndërsa është e lejueshme kur:

* Ne parandiejmë fort se dielli ka perënduar.

* Jemi të sigurt se dielli ka perënduar.

Imam Muhammed bin Salih bin Uthejmin (v. 1421)

Burimi: Fet’h Dhil-Xhelali uel-Ikram (7/110)

p.m.