Cilat janë shenjat e Natës së Kadrit ?

0
3176

Pyetj:Cilat janë shenjat e Natës së Kadrit ?

Përgjigje:Ndër shenjat e Natës së Kadrit është, se ajo është një natë e qetë dhe zemra e Besimtarëve është e admiruar dhe në paqe me të, ai bëhet aktiv në bërjen e veprave të mira, dhe dielli në mëngjesin vijues ngrihet qartë pa ndonjë rreze.

Marrur Nga:
Fetaua Libni Uthejmin, Kitabd Daueh, vëllimi 1, faqe 563.