A prishet agjërimi nga pikat kur i hedh tek hundet?

Pyetje: ”Unë zakonisht përdori pika për hundë pa të cilat unë nuk mund të marr frymë. A është agjërimi im i saktë?”

Përgjigje: ”Në qoftë se ti e ndjen shijen në fytin tënd, agjërimi të është prishur. Përndryshe agjërimi nuk të është prishur.”

Imam Salih bin Feuzan el-Feuzan

Burimi: Sherh Tefsir-ish-Shejkh Muhammed bin Abdil-Vehab (1)

p.m.

You may also like...