A pranohet agjërimi kur ndjen se do të vijnë menstruacionet

0
5160

Pyetje: ”A është agjërimi i gruas i saktë, apo duhet ajo ta kompensojë atë, nëse ajo e ndjen se do ti vijnë menstruacionet ose ka dhimbje menstruale, por pa i ardhur asgjë para perëndimit të diellit?”

Përgjigje: ”Nëse një grua e ndien se gjaku është duke i ardhur ose ka dhimbje menstruale ndërsa asgjë nuk i vjen para perëndimit të diellit, agjërimi i sa është i saktë. Ajo nuk duhet ta kompensojë atë ditë nëse agjërimi ishte i detyrueshëm e as nuk e humb shpërblimin e agjërimit nëse agjërimi është vullnetar.”

Imam Muhammed bin Salih bin Uthejmin (v. 1421)

Burimi: Sualat an Ahkamil-Hajd fq. 11

p.m.