A mund të agjëroj kur je me sekrecione të kafta

0
4930

Pyetësi: ”Një grua ka agjeruar gjashtë ditët të Shevalit. Gjatë ditës së fundit ajo ndjeu dhimbjet e të përmuajshmeve dhe i erdhën sekrecione ngjyrë kafe. Ndërsa gjaku menstrual i erdhi natën. A është agjerimi i saj i saktë apo duhet ta konpenzojë këtë ditë?”

Përgjigje: ”Agjërimi i kësaj ditë është i saktë pasiqë gjaku menstrual erdhi pasi dielli kishte shkuar perenduar. Nëse gruas i vijnë dhimbje menstruale gjatë ditës dhe gjaku nuk i vjen derisa dielli të ketë perenduar, agjerimi i saj është i saktë pavarësisht se a është i detyrueshëm apo vullnetar.”

Imam Muhammed bin Salih bin Uthejmin (v. 1421)

p.m.