A mund ta nxjerr zekatin e Fitrit ditën e fundit të Ramazanit

A duhet ta nxjerr zekatin e fitrit ai qe pranon Islamin ne diten e fundit te Ramzanit?

Shejh Iben Uthejmini (Allahu e meshirofte!): Po, duhet ta nxjerr zekatin e fitrit, sepse ai konsiderohet prej muslimaneve. Ne hadithin qe e transmeton Iben Umeri radijAllahu anhuma se: “Profeti sal-Allahu alejhi ue sel-lem e ka bere detyre nxjerrjen e zekatit te fitrit nje saa prej hurmave apo elbit per mashkullin dhe femren, te lirin dhe robin, te voglin dhe te madhin prej muslimaneve.”

Mexhmu fetaua ue rasail vell. 18

Read Previous

Rregullat e zekatit te fitrit

Read Next

Disa gjëra që duhet ti dimë rreth Bajramit