A mund ta nxjerr zekatin e Fitrit ditën e fundit të Ramazanit

0
1507

A duhet ta nxjerr zekatin e fitrit ai qe pranon Islamin ne diten e fundit te Ramzanit?

Shejh Iben Uthejmini (Allahu e meshirofte!): Po, duhet ta nxjerr zekatin e fitrit, sepse ai konsiderohet prej muslimaneve. Ne hadithin qe e transmeton Iben Umeri radijAllahu anhuma se: “Profeti sal-Allahu alejhi ue sel-lem e ka bere detyre nxjerrjen e zekatit te fitrit nje saa prej hurmave apo elbit per mashkullin dhe femren, te lirin dhe robin, te voglin dhe te madhin prej muslimaneve.”

Mexhmu fetaua ue rasail vell. 18