A lejohet që personi i cili është i papastër të agjërojë?

0
13131

Pyetje: ”A është e lejuar për një person të agjërojë në qoftë se ai është në një gjendje të papastër nga nata kur ai kishte marrëdhënie intime me gruan e tij ose të ngjashme?”

Përgjigje: ”Nëse një person zgjohet pasi kishte marrëdhënie me gruan e tij gjatë natës dhe është në një gjendje të papastër, dhe pastaj agjëron, agjërimi i tij është i saktë. E njëjta gjë vlen për personin që bëhet xhunub nga ëndërra, nuk ka asnjë problem që ta vonoj marrjen e guslit derisa para se të përfundoj koha e sabahut. E vetmja gjë që prish agjërimin është nëse keni marrëdhënie gjatë ditës nga hyrja e sabahut e derisa në perëndim të diellit.”

Burimi: “Komisioni i Përhershëm për Kërkime dhe Fetva”, nr (10/327)

p.m.