A i lejohet babait që zekatin e fitrit t’ia japë vajzës së tij të marutar, që është e varfër?

0
1958

A i lejohet babait që zekatin e fitrit t’ia japë vajzës së tij të marutar, që është e varfër?
Nuk i lejohet babait që zekatin e fitrit t’ia japë vajzës së tij, por nëse bashkëshorti i saj është i varfër, atëherë i lejohet t’ia japë bashkëshortit të vajzës (dhe në këtë mënyrë përfiton edhe vajza e tij), sepse nuk lejohet që zekati i fitrit ti jepet rrënjës (prindërve) dhe as degëve (fëmijëve).

Komisioni i Përhershëm i Dijetarëve