A e prish agjërimin pilula që vihet tek gjuha?

0
714

Pyetje: “Ekziston një lloj pilule kundër sëmundjeve të zemrës e cila vendoset nën gjuhë. Cili është gjykimi për përdorimin e saj duke pasur parasysh se personi i tillë mund të agjërojë (me kusht të përdorimit të kësaj lloj pilule e cila merret në kohë të caktuar dhe në rast nevoje (v.p.)) me këshillën e mjekut. Mund të ndodhë që ai të ketë dhimbje në zemër vetëm disa minuta para perëndimit të diellit dhe si pasojë ai e vendos një pilulë nën gjuhën për ta qetësuar dhimbjen.”

Përgjigje: “Pilula nën gjuhë e prish agjërimin. Ajo sekreton dhe qëllimisht depërton poshtë në fyt (prandaj e prish agjërimin).”

Imam Abdul-Aziz bin Abdullah bin Baz (v. 1420)

p.m.