A e prish agjërimi përdorim i supositorëve

0
2301

Pyetje: “Cili është vendimi për përdorimin e supositorëve gjatë ditëve të Ramazanit, nëse agjëruesi është i sëmurë?”

Përgjigje: “S’ka asgjë të keqe në përdorimin e tyre dhe nuk ka të keqe nëse njeriupërdor supositorët të cilat vendosen në anusin e tij kur ai është i sëmurë. Sepse kjonuk është ushqim dhe as pije, e as e ngjashme me to. Ligjvënësi na e ka ndaluarngrënien dhe pirjen, kështu që çfarëdo që është e ngjashme me ngrënien dhe pirjen, merr vendimin e tyre, ndërsa çfarëdo që nuk është e ngjashme me to në emër apo në mënyrën e përdorimit, nuk merr vendimin e tyre”.

Imam Muhammed bin Salih bin Uthejmin (v. 1421)

Burimi: El-fetaua 1/502).

p.m.