5 Veprat që e prishin agjërimin

0
528

 

1. Ngrënia dhe pirja me vetëdije.

2. Lehonia dhe menstruacionet tek gratë.

3. Kryerja e marrëdhënieve seksuale apo qoftë dhe ejakulimi i spermës me forma të tjera.

4. E vjellura me dashje (e vetë provokuar). Profeti sal-lallahu alejhi ue selem ka thënë: “Kush vjell me dashje le ta kompensojë atë ditë”[1]. Ibnul Mundhiri ka thënë: Dijetarët janë unanimë për pavlefshmërinë e agjërimit të atij që vjell me dashje.

5. Përdorimi i ilaçeve nga goja apo i injeksioneve ushqyese.

[7] Transmeton Ebu Daudi nr.2380, Tirmidhiu nr. 720, saktësoi Albani.