xhamiambret.com Blog

Mëso dituri.Lexo dhe puno me te.

Buhariu ka thënë: “Dituria duhet t’i paraprijë fjalës dhe punës”. Argument për këtë është fjala e Allahut: “Dije se nuk ka të adhuruar tjetër me...

Nata e madhe e Kadrit

Allahu i Lartësuar veçoi muajin e Ramazanit nga muajt e tjerë të vitit, me vlera të mëdha. Nga ky muaj veçoi dhjetë netët e fundit...