xhamiambret.com Blog

Mëkati i kobshëm

Mëkati i kobshëm Adhurimi i varreve Profeti Muhamed alejhi selam ka thënë: “ Vërtet, ata që kanë qenë përpara jush i bënë varret e profetëve...