xhamiambret.com Blog

Më këshillo…!

Më këshillo…! Umer bin Abdul-Aziz i tha njërit prej shokëve të tij: “Nëse më shikon se kam humbur rrugën më kap nga rrobat e mia...

A ke medituar ne kete ajet?

A ke medituar ne kete ajet? Allahu i Lartesuar thote: ” O ju qe besuat, kur ju kerkohet juve te zgjeroni (vendin) zgjerojeni ate, e...